WTC Calcine clubreglement

Art 1    De leden van WTC Calcine zijn gehouden zich te schikken naar de reglementen van Cycling Vlaanderen.

Art 2    Ieder lid zal tijdens officiële KBWB- of clubritten zijn clubkledij dragen.

Art 3    Het clublidgeld bedraagt € 25 per jaar. Leden tot 15 jaar worden hiervan vrijgesteld.

Art 4    Bij eigen inrichtingen wordt op de medewerking gerekend van elk lid. “Vele handen maken licht werk”.

Art 5    Wordt clublaureaat hij die, afgaande op zijn, vóór eind december, binnengebrachte prestatielijsten tijdens het seizoen aan minstens 30 ritten                  (fietstochten en /of VTT ‘s) heeft deelgenomen of hij die Provinciaal Laureaat wordt.

Art 6    Wordt zondagkampioen, hij die de meeste punten verzameld heeft. Voor elke Calcinerit worden 2 punten toegekend, voor een rit die op de                      Cycling Vlaanderen kalender staat wordt 1 punt toegekend, ongeacht het aantal kilometers. Klassiekers en ritten die op een andere nationale of              internationale kalender staan komen eveneens in aanmerking mits voorleggen van een bewijs van deelname.

           Een andere prestatie ten bate van de club kan eveneens in aanmerking genomen worden voor het toekennen van een punt.

Art 7    Wordt algemeen kampioen, hij die over het ganse seizoen het grootst aantal kilometers gereden heeft. Hiervoor komen in aanmerking:

          - alle CY-Vl/BBR/VWB organisaties zowel op weekdagen als op zondagen.

          - klassiekers, de Elfstedentocht, de Gordel.

          - alle andere officiële organisaties voor wielertoeristen in binnen- en buitenland,  competitiewedstrijden uitgezonderd.

Art 8    Wordt kampioen van de veldtoertochten (VTT) hij die gedurende het seizoen, van 1 januari tot 31 december het grootste aantal kilometers                      heeft gereden in VTT’s voor wielertoeristen, een minimum van 10 ritten is vereist, competitiewedstrijden zijn uitgezonderd.

Art 9    Hij die de meeste punten verzamelt voor de topclubklassering wordt eveneens gehuldigd. Er kan geen cumul zijn met iemand die kampioen is                  in één van de andere categorieën

Art 10  Op het einde van juni en december dient de prestatielijst aan een bestuurslid overhandigd  te worden. Alle ritten, zowel gereden op zondag als op            een weekdag dienen hierop vermeld  te worden. Bij elk clubblad zal een nieuw formulier gevoegd worden.

Art 11  Op het einde van het seizoen ontvangen volgende laureaten een waardebon.

  • Clublaureaat: € 25

  • Provinciaal laureaat: € 10

  • Mountainbike challenge: € 10

  • Provinciaal Ename laureaat: € 10

  • Kidslaureaat: € 10      

          

Art 12  In het kader van de wet op de privacy (GDPR) gebruiken we de gegevens (adres, tel nr, e-mail adres) van onze leden uitsluitend voor het                        bezorgen van info aangaande de club (clubblad en eventuele andere). De volledige ledenlijst wordt alleen bijgehouden op de pc van de                          secretaris, beveiligd met een wachtwoord.

Art 13  Betwistingen aangaande bepaalde punten worden steeds door het bestuur beslecht.