top of page
WTC Calcine clubreglement

Art 1    De leden van WTC Calcine zijn gehouden zich te schikken naar de reglementen van Cycling Vlaanderen.

Art 2    Ieder lid zal tijdens officiële KBWB- of clubritten zijn clubkledij dragen.

Art 3    Het clublidgeld bedraagt € 25 per jaar. Leden tot 15 jaar worden hiervan vrijgesteld.

Art 4    Bij eigen inrichtingen wordt op de medewerking gerekend van elk lid. “Vele handen maken licht werk”.

Art 5    Wordt clublaureaat hij die, afgaande op zijn, vóór eind december, binnengebrachte prestatielijsten tijdens het seizoen aan minstens 30 ritten                   (fietstochten en /of VTT ‘s) heeft deelgenomen.

Art 6    Wordt zondagkampioen, hij die de meeste punten verzameld heeft. Voor elke Calcinerit worden 2 punten toegekend, voor een rit die op de                      Cycling Vlaanderen kalender staat wordt 1 punt toegekend, ongeacht het aantal kilometers. Klassiekers en ritten die op een andere nationale of               internationale kalender staan komen eveneens in aanmerking mits voorleggen van een bewijs van deelname.

           Een andere prestatie ten bate van de club kan eveneens in aanmerking genomen worden voor het toekennen van een punt.

Art 7    Wordt algemeen kampioen, hij die over het ganse seizoen het grootst aantal kilometers gereden heeft.                                                                         Hiervoor komen in aanmerking:

          - alle CY-Vl/BBR/VWB organisaties zowel op weekdagen als op zondagen.

          - klassiekers, de Elfstedentocht, de Gordel.

          - alle andere officiële organisaties voor wielertoeristen in binnen- en buitenland,  competitiewedstrijden uitgezonderd.

Art 8  Op het einde van juni en december dient de prestatielijst aan een bestuurslid overhandigd  te worden. Alle ritten, zowel gereden op zondag als op            een weekdag dienen hierop vermeld  te worden. Bij elk clubblad zal een nieuw formulier gevoegd worden.

Art 9  Op het einde van het seizoen ontvangen de clublaureaten een herinnering of cadeau.      

          

Art 10  In het kader van de wet op de privacy (GDPR) gebruiken we de gegevens (adres, tel nr, e-mail adres) van onze leden uitsluitend voor het                        bezorgen van info aangaande de club (clubblad en eventuele andere). De volledige ledenlijst wordt alleen bijgehouden op de pc van de                          secretaris, beveiligd met een wachtwoord.

Art 11  Als lid van WTC Calcine doe ik afstand van alle portret- en videografische rechten die ontstaan bij het nemen van foto's en video's tijdens                         activiteiten van de club, en geef ik hierbij toestemming aan WTC Calcine om het gemaakte beeldmateriaal te gebruiken in de                                         communicatiekanalen van de club.

Art 12  Betwistingen aangaande bepaalde punten worden steeds door het bestuur beslecht.

 

bottom of page